Er zijn geen poesen zwanger 

volgend jaar hopen we weer kittens te krijgen.